Home.Ons bedrijf.Materiaal.fotoboek.Info.Voorwaarden.Contact.Links.

© Faro Transport 2010

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze web site. Deze web site is eigendom van en wordt beheerd door Transportbedrijf C.Faro vof te ‘s Gravenmoer, ingeschreven onder KvK nr. 18128394.

 

Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze web site correct is en correct weergegeven. Niettemin geven wij geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze web site en eventuele inhoud van links.

 

Onze web site bevat hyperlinks naar andere sites. Transportbedrijf C.Faro vof is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

 

Transportbedrijf C.Faro vof is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze web site, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.